Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości.

REGULAMIN


Strona internetowa www.eparcel.pl jest własnością firmy F.H.U. „PAWEŁ” Paweł Parcelewski , z siedzibą ul. Słoneczna 2a/4a, 81-605 Gdynia, NIP 5871483286, REGON 192906929  i w żaden sposób nie jest gospodarczo powiązana z siecią sklepów IKEA.

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Warunkiem wykonania usługi jest złożenie przez klienta zamówienia na adres e-mail firmy podany w zakładce kontakt,  oraz potwierdzenie zamówienia po przesłaniu oferty cenowej przez F.H.U. „PAWEŁ”. Zamówienie powinno zawierać listę zakupów oraz adres dostawy (miejscowość, kod pocztowy). Warunkiem jest również akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków świadczenia usług. 
2. Cena usługi jest uzależniona od kilku czynników: miejsca dostarczenia, gabarytu towarów, ilości artykułów, oraz wartości zamówienia. 
3. Przedmiotem transakcji jest usługa wykonania zakupów w imieniu klienta w sklepie IKEA wraz z usługą transportową do miejsca wskazanego w zamówieniu. 
4. Miejsce w transporcie jest ograniczone, o kolejności decyduje ilość potwierdzonych zamówień. 
5. Zmiany w zamówieniu lub całkowita z niego rezygnacja jest możliwa maksymalnie do terminu na dwa dni przed wyznaczonym terminem dostawy. 
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w sklepie IKEA. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma jeden dzień na podjęcie decyzji i złożenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji klienta jest równoznaczny z rezygnacją ze złożenia zamówienia. 
7. F.H.U. „PAWEŁ” nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz inne okoliczności, które uniemożliwiły realizację zlecenia. 
8. Wraz z dostarczonym towarem klient otrzymuje paragon lub na wyraźne życzenie fakturę VAT. W celu otrzymania faktury VAT, klient jest zobowiązany dostarczyć wraz z zamówieniem, dane niezbędne do jej wystawienia. 

§ 2. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ 
1. F.H.U. „PAWEŁ” zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia odbył się w wyznaczonym terminie. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, oraz czas dostarczenia towaru do klienta. 
2. Wartość złożonego zamówienie klient opłaca wybraną formą płatności: 
- płatność przy odbiorze towaru u kierowcy 
- przedpłata na podany rachunek bankowy 
- skorzystanie z oferty ratalnej prezentowanej na stronie www.eparcel.pl 
3. F.H.U. „PAWEŁ” nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez klienta w złożonym zamówieniu, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru zamówionego towaru. Koszty związane z dokonanym transportem ponosi klient. 
4.W przypadku zamówień powyżej 4000 zł, lub większej ilości przedmiotów F.H.U. „PAWEŁ” zastrzega sobie prawo do pobrania zadatku na konto bankowe w wysokości wycenionej usługi. 
5. Z chwilą dokonania płatności, odbioru rachunku, oraz towaru, klient staje się właścicielem produktu, oraz przejmuje wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 
6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru, czy towar nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu w obecności osoby ją dostarczającej. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie, wartość uszkodzonego towaru zostanie odliczona, a nowy towar zostanie dostarczony najbliższym możliwym transportem. 
7. F.H.U. „PAWEŁ” dostarcza towar pod wskazany w zamówieniu adres, w miejscach dostępnych dla samochodów dostawczych. Klient w dniu dostawy zobowiązuje się do samodzielnego wniesienia lub zorganizowania osób trzecich do wniesienia. F.H.U. „PAWEŁ” oferuje usługę wnoszenia zamówionego towaru, jest to usługa dodatkowo płatna, zamawiana podczas składania zamówienia. 
8. Klient zobowiązuje się być dostępny pod podanym w zamówieniu adresem, oraz numerem telefonu  we wcześniej ustalonym terminie dostawy. 
9. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na stronie www.eparcel.pl należy kontaktować się z F.H.U.”PAWEŁ”. Wszelkie niezbędne dane kontaktowe zawarte są na stronie www.eparcel.pl w zakładce kontakt. 

§3. GWARANCJA I ZWROTY 
1. Wszystkie towary dostarczane przez F.H.U. „PAWEŁ” posiadają gwarancję producenta. Podstawą reklamacji jest paragon lub faktura Vat dostarczana wraz z towarem. 
2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone na stronie internetowej producenta. 
3. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do sprzedawcy na własny koszt lub skorzystać z pomocy F.H.U. „PAWEŁ”. 

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Podanie danych osobowych w zamówieniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich przez F.H.U. „PAWEŁ” (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) . Dane osobowe klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury VAT. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. 
2. Dane osobowe klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. 
3. Klient ma dostęp do swoich danych osobowych, które może zmieniać lub całkowicie usunąć. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.